facebook

Demo

Carpatica

Władze Stowarzyszenia Carpatica

Aktualne władze Stowarzyszenia zostały wybrane 19 marca 2016 roku na VI Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Carpatica.

Zarząd

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Carpatica, Zarząd jest organem, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego pracami.

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia Carpatica:

  • Grzegorz Cierlik - prezes
  • Witold Ziaja
  • Anna Zięcik

Komisja Rewizyjna

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Carpatica, Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności Zarządu.

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Carpatica:

  • Arnold Cholewa - przewodniczący
  • Hubert Kamecki
  • Artur Pędziwilk

Karpaty -  Beskid Niski, Polany