facebook

Demo

Carpatica

Linki

Obrączkarskie grupy badawcze

Akcja Bałtycka akbalt.ug.edu.pl
Akcja Siemianówka Akcja Siemianówka | Facebook
Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING www.kuling.org.pl
Obóz Ornitologiczny Kaliszany www.kaliszany.blogspot.com
SE European Bird Migration Network (SEEN) www.seen-net.eu
Stacja Obrączkowania Ptaków Rakutowskie rakutowskie.blogspot.com
Wrocławska Grupa Obrączkarska ODRA wrodra.blogspot.com

Centrale obrączkarskie

Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN www.stornit.gda.pl
European Union for Bird Ringing (EURING) www.euring.org

Towarzystwa i grupy ornitologiczne

Komited Ochrony Orłów www.koo.org.pl
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne lto.org.pl
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne www.mto-kr.pl
Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne m-sto.org
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków www.otop.org.pl
Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP www.podkarpackagrupaotop.pl
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków www.ptop.org.pl
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków stop.eko.org.pl
Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych DRAPOLICZ www.drapolicz.org.pl
Stowarzyszenie Ochrony Sów sowy.sos.pl
Stowarzyszenie Ptaki Polskie www.ptakipolskie.pl
Sekcja Ornitologiczna Koło Naukowe Leśników UR w Krakowie Sekcja Ornitologiczna KNL UR | Facebook
Sekcja Ornitologiczna Koła Przyrodników Studentów UJ Sekcja Ornitologiczna KPST UJ| Facebook
Sekcja Ornitologiczna SKNB Uniwersytetu Łódzkiego www.ptaki.org.pl

Ochrona przyrody

Klub Przyrodników www.kp.org.pl
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" www.salamandra.org.pl
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot www.pracownia.org.pl
Towarzystwo Na Rzecz Ziemi www.tnz.most.org.pl
Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" www.bocian.org.pl

Fotografia przyrodnicza

Foto Przyroda www.foto-przyroda.pl
Fotografia Przyrodnicza www.fotografia-przyrodnicza.art.pl

Inne

Birdingworld www.birdingworld.co.uk
Xeno Canto - Nagrania głosów www.xeno-canto.org
Towarzystwo Karpackie www.karpaccy.pl
Sercu bliski Beski Niski www.beskid-niski.pl

Karpaty -  Beskid Niski, Polany