facebook

Demo

Carpatica

Wsparcie

Pomagając jako wolontariusz

Przynosisz swoje pomysły, pracę i zaangażowanie. Bez tego nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe.
Dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w pracach terenowych, a także do kontaktowania się z nami przez stronę internetową, forum oraz facebooka.

Przekazując darowiznę

Wpłacając na nasze konto dowolną sumę pomagasz nam działać i realizować projekty dla przyrody. Dzięki Państwa wsparciu finansowemu Stowarzyszenie Carpatica będzie mogło skuteczniej działać na rzecz ochrony przyrody. Każda kwota jest dla nas bardzo ważna.

Numer naszego konta:

30 1240 4650 1111 0010 4191 7850

W tytule przelewu prosimy wpisać: darowizna dla Stowarzyszenia Carpatica


Przekazane przez Was pieniądze przeznaczymy w całości na realizację statutowych celów naszego Stowarzyszenia, którymi są:

  • efektywna ochrona dziko żyjących ptaków oraz ich siedlisk;
  • badanie wędrówek ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Karpat;
  • budowanie bazy wiedzy na temat ptaków i ich siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem aspektów migracji;
  • prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, promujących ochronę ptaków i ich siedlisk;
  • prowadzenie i popieranie działalności na rzecz ochrony przyrody, szczególnie ochrony dziko żyjących ptaków oraz ich siedlisk.


Przekazana przez Was darowizna może wesprzeć ogólną działalność Stowarzyszenia bądź realizację konkretnego programu.


Państwa darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia Carpatica może zostać odpisana od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania:

  • 6% dochodu w roku podatkowym;
  • darczyńca będący osobą prawną może od dochodu odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 10% dochodu w roku podatkowym;
  • osoby rozliczające się z fiskusem według stałej, liniowej stawki PIT-19% nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny.

Wszystkim naszym Darczyńcom jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc. Bez Waszego wsparcia nie bylibyśmy w stanie zdziałać tak wiele na rzecz ochrony przyrody.

BARDZO WAM DZIĘKUJEMY!!!

Karpaty -  Beskid Niski, Polany