facebook

Demo

ac head

Wolontariat

Akcja Carpatica, podobnie jak wiele innych przedsięwzięć, wyrosła na gruncie rozszerzania prywatnych zainteresowań, a dokładnie na fascynacji i chęci dalszego poznawania mechanizmów migracji ptaków. Pytania jakie stawialiśmy sobie na samym początku, jako organizatorzy, miały ograniczony charakter, w związku z czym znalezienie na nie odpowiedzi wymagało pracy zaledwie kilku osób. Wraz z rozwojem zakresu działania AC niemożliwym okazało się realizowanie jej celów, bez zaangażowania większej rzeszy osób.

Z tego powodu rozpoczęliśmy intensywną współpracę z szerszym kręgiem ornitologów oraz miłośników przyrody. Przez kilkanaście lat w prace Carpatici włączyło się kilkaset wolontariuszy, z których duża część z roku na rok poświęca co najmniej kilka dni swojego cennego czasu, aby wspomóc nasze badania naukowe. Nie czerpią z tego tytułu żadnych profitów, nie otrzymują zwrotu żadnych poniesionych kosztów, najzwyczajniej w świecie uważają, że to co robimy warte jest ich zaangażowania, więc wspomagają nasze prace z radością oraz ogromną dumą.

Już dzisiaj możemy stwierdzić że bez pomocy tych setek osób, nie osiągnęlibyśmy widocznego dziś efektu. Trudno nam ocenić, czy tak dalece idące zaangażowanie wolontariuszy wynika z zainteresowania przedmiotem naszych badań, czy z całkowicie niekomercyjnego ich charakteru, czy być może jest swoistą mieszanką tych obydwu elementów. Bez niepotrzebnego wnikania w mechanizmy, możemy wnioskować, że sposób, w jaki funkcjonuje Akcja Carpatica, odpowiada na potrzeby wielu osób. AC posiada obecnie ogromny potencjał w postaci kilkuset związanych z nią wolontariuszy, którzy w znaczący sposób wpływają na stan współczesnej wiedzy ornitologicznej w Polsce.

Przedmiotem naszych badań są mechanizmy migracji ptaków. Trudno sobie wyobrazić, aby zagadnienie to mogło być wyjaśnione kompleksowo w laboratorium lub nawet w terenie przy kilkudziesięcioletnim zaangażowaniu jednego wybitnego naukowca. Zjawisko to jest na tyle skomplikowane, iż jedynie zorganizowane struktury działające w formie wolontariatu mogą się przyczynić do zebrania odpowiedniej ilości rzeczywistych i rzetelnych danych. Co więcej mechanizmy migracji wiążą się z dynamicznymi i długofalowymi zmianami, dlatego tylko regularny monitoring pozwala na ocenę sytuacji bieżącej oraz daje prawo do wyciągania wniosków ogólnych. Tego typu badania wymagają zaangażowania dużej części społeczeństwa.

Ciesząc się ogromnie, że udało nam się do tej pory zachęcić tak wiele osób do prac nad poznaniem migracji ptaków, wierzymy, że z roku na rok będzie ich wciąż przybywać. Nasza radość jest tym większa, że zainteresowanie udziałem w badaniach AC nie ma charakteru ani komercyjnego ani nie wymaga reklamy, wręcz przeciwnie, bez wyjątku, wszyscy, którzy tworzą Carpaticę, poświęcają swój prywatny czas oraz środki nie oczekując w zamian za to jakichkolwiek korzyści. Świat jest dziś tak zagmatwany, że mimo iż staramy się chronić środowisko, jednocześnie je niszczymy. Sądzimy, że tylko pełne zaangażowanie w ochronę środowiska może wykazać słuszność naszych działań.

Wszystkich, którym bliska jest ochrona ptaków na szlakach ich wędrówek zapraszamy do współpracy.

Karpaty -  Beskid Niski, Polany